Komplett Automation

Det här gör vi:

Utveckling av maskiner och annan utrustning.

Ombyggnad och tillbyggnad av befintliga maskiner och utrustningar.

Kundanpassade lösningar.

Elektrisk och mekanisk konstruktion, tillverkning och montering.

Maskinprogrammering i PLC och servosystem.

Utveckling av robotceller för industrirobotar.

Utveckling av transport- och packsystem.

Elektriska och mekaniska interface mellan maskiner och kringutrustning.

Maskinerna levereras CE-märkta med manualer på svenska och engelska.

Installation respektive flyttning av maskiner och utrustning.

Bygger elskåp

Sytronix